ค้นหาทรัพย์

เกี่ยวกับเรา


“Bizland” บิซแลนด์
เป็นธุรกิจภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท เอิร์ลชาน กรุ๊ปจำกัด ซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์การพัฒนาโครงการ และการขายอสังหาริมทรัพย์มามากกว่า 20 ปี โดยได้ให้บริการทั้งกับลูกค้าทั่วไป หน่วยงานองค์กรต่างๆ และบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์


“Bizland” ให้บริการครอบคลุมครบวรจรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นตัวแทนนายหน้า และที่ปรึกษาในการซื้อขาย ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยมีการจัดระบบอบรม และพัฒนาทีมงานทุกระดับอย่างเข้มข้นเพื่อให้มีคุณภาพ และลูกค้าพึงพอใจ

“Bizland”
มีหลักการบริหารงานในองค์กร โดยยึดถือเป้าหมายเดียวกัน คือ การรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ตามนโยบายของกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทที่ให้ไว้ว่า “The ultimate value for your property”บริษัทฯในกลุ่มบริหารงาน