ค้นหาทรัพย์

บริการของเรา


งานที่ปรึกษาการขาย ตัวแทนนายหน้า และจัดหาอสังหาริมทรัพย์

งานที่ปรึกษาการลงทุนในธุรกิจ และพัฒนาโครงการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

งานจัดหา และระดมทุน เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 

หน้าที่การให้บริการตัวแทนนายหน้า และที่ปรึกษาการขาย

 บริการตรวจสอบประเมินทรัพย์เบื้องต้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เสียโอกาส

  บริการตรวจสอบราคาตลาด และราคาประเมินจากทางราชการ

 เป็นที่ปรึกษาเรื่องการตลาดและการขายในทุกแง่มุม รวมถึงการตั้งราคาขายที่ถูกต้องเหมาะสม

 ทำการตลาดแบบครบวงจร โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งระบบ OFFLINE และ ONLINE ด้วยระบบ Software ที่ทันสมัย

 บริการเจ้าหน้าที่พาลูกค้าชมทรัพย์ และให้ข้อมูลได้ทุกวัน (ไม่มีวันหยุด)

  มีระบบตรวจสอบ บันทึก ลูกค้าเข้าชมทรัพย์ เพื่อติดตามการขาย และเพื่อความปลอดภัย กับเจ้าของทรัพย์

 จัดหา และประสานงานธนาคารในการขอสินเชื่อให้กับผู้ซื้อ เพื่อความสะดวกในการซื้อขายและโอนทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว

 บริการเอกสารสัญญาที่เป็นธรรม ถูกกฎหมาย ไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังการซื้อขาย

 บริการคำนวณค่าใช้จ่ายการซื้อขาย ที่ถูกต้อง และประหยัดสูงสุด

 บริการงานโอนกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน

บริษัทฯในกลุ่มบริหารงาน